random imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom image
NCAE certificaat

RiskPlaza certificaat Egga Food B.V.

RiskPlaza is een databank met informatie over de voedselveiligheid van ingrediënten. Deze bevat informatie over de gevaren die aan ingrediënten kunnen kleven en de beheersmaatregelen die genomen kunnen worden om deze gevaren te beheersen.
Bij een RiskPlaza-audit+ voert een certificerende instelling bij een deelnemend bedrijf een aanvullende audit uit bovenop het al aanwezige voedselveiligheidscertificaat. Deze aanvullende RiskPlaza-audit+ is gericht op de borging van de voedselveiligheid van ingrediënten.

   
NCAE certificaat

NCAE certificaat Egga Food B.V.

Het certificaat van de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren, bij afkorting: NCAE, is een keurmerk van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) en is belast met het toezicht in de eieren- en pluimveevlees sector in Nederland.
   
BIO certificaat

BIO certificaat Boiled Eggs Ospel B.V.


Met de afgifte van het SKAL keurmerk maken we de betrouwbaarheid van biologische producten zichtbaar voor afnemer en consument. Zo draagt Skal bij aan de aantoonbare betrouwbaarheid van de biologische sector.
   
BRC certificaat 
 

BRC certificaat Boiled Eggs Ospel B.V.


De BRC Global Standard for Food Safety certificering gebeurt volgens een kwaliteitsnorm die in Engeland is opgericht voor producenten van levensmiddelen. De BRC Global Standard for Food Safety norm bevat inmiddels ook verschillende kwaliteitseisen op het gebied van voedselveiligheid, productie en omgeving.​​
   
IFS certificaat 
 

IFS certificaat Egga Food B.V.


Door de Duitse retailers is een certificatiestandaard ontwikkeld die op veel punten overeenkomt met de Engelse BRC standaard; de IFS (International Featured Standards Food). De Franse retailers hebben zich ook aangesloten bij de IFS standaard.
   
IFS certificaat 
 

IFS certificaat EIVO B.V.


Door de Duitse retailers is een certificatiestandaard ontwikkeld die op veel punten overeenkomt met de Engelse BRC standaard; de IFS (International Featured Standards Food). De Franse retailers hebben zich ook aangesloten bij de IFS standaard.
   
IFS certificaat 
 

IFS certificaat Boiled Eggs Ospel B.V.


Door de Duitse retailers is een certificatiestandaard ontwikkeld die op veel punten overeenkomt met de Engelse BRC standaard; de IFS (International Featured Standards Food). De Franse retailers hebben zich ook aangesloten bij de IFS standaard.
   
NCAE certificaat
 

NCAE certificaat Boiled Eggs Ospel B.V.


Het certificaat van de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren, bij afkorting: NCAE, is een keurmerk van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) en is belast met het toezicht in de eieren- en pluimveevlees sector in Nederland.
   
KAT certificaat
 

KAT certificaat Egga Food B.V.


KAT is een, van origine Duitse, kwaliteitsregeling voor de traceerbaarheid van eieren uit de biologische, scharrel en vrije uitloop huisvestingssystemen in Duitsland en andere landen binnen de EU.

Het doel van KAT is in hoofdzaak het kunnen traceren van eieren, om op die wijze de veiligheid voor de consument te kunnen waarborgen. Gegevens van de voerleveranciers, pakstations en legbedrijven die zijn aangesloten bij KAT worden geregistreerd in een centrale database. Hierdoor kan op elk gewenst moment de herkomst van een product worden getraceerd. Naast controle op de EU handelsnormen controleren de certificerende instellingen van KAT ook op hygiënevoorschriften en dierwelzijnsnormen.
   
KAT certificaat
 

KAT certificaat EIVO B.V.


KAT is een, van origine Duitse, kwaliteitsregeling voor de traceerbaarheid van eieren uit de biologische, scharrel en vrije uitloop huisvestingssystemen in Duitsland en andere landen binnen de EU.

Het doel van KAT is in hoofdzaak het kunnen traceren van eieren, om op die wijze de veiligheid voor de consument te kunnen waarborgen. Gegevens van de voerleveranciers, pakstations en legbedrijven die zijn aangesloten bij KAT worden geregistreerd in een centrale database. Hierdoor kan op elk gewenst moment de herkomst van een product worden getraceerd. Naast controle op de EU handelsnormen controleren de certificerende instellingen van KAT ook op hygiënevoorschriften en dierwelzijnsnormen.
   
BIO certificaat

BIO certificaat Egga Food B.V.


Met de afgifte van het SKAL keurmerk maken we de betrouwbaarheid van biologische producten zichtbaar voor afnemer en consument. Zo draagt Skal bij aan de aantoonbare betrouwbaarheid van de biologische sector.
   
BLK certificaat

BLK certificaat Egga Food B.V.


Beter leven kenmerk (BLK) is een certificaat mede opgezet door de dieren bescherming. Controles in het kader van het Beter Leven keurmerk vinden plaats door dezelfde geaccrediteerde Certificerende Instelling die ook de IKB- en KAT-beoordelingen uitvoert.

   
BLK certificaat

BLK certificaat Boiled Eggs Ospel B.V.


Beter leven kenmerk (BLK) is een certificaat mede opgezet door de dieren bescherming. Controles in het kader van het Beter Leven keurmerk vinden plaats door dezelfde geaccrediteerde Certificerende Instelling die ook de IKB- en KAT-beoordelingen uitvoert.

   
KAT certificaat

KAT certificaat Boiled Eggs Ospel B.V.


KAT is een, van origine Duitse, kwaliteitsregeling voor de traceerbaarheid van eieren uit de biologische, scharrel en vrije uitloop huisvestingssystemen in Duitsland en andere landen binnen de EU.

Het doel van KAT is in hoofdzaak het kunnen traceren van eieren, om op die wijze de veiligheid voor de consument te kunnen waarborgen. Gegevens van de voerleveranciers, pakstations en legbedrijven die zijn aangesloten bij KAT worden geregistreerd in een centrale database. Hierdoor kan op elk gewenst moment de herkomst van een product worden getraceerd. Naast controle op de EU handelsnormen controleren de certificerende instellingen van KAT ook op hygiënevoorschriften en dierwelzijnsnormen. 

   
NCAE certificaat

NCAE certificaat EIVO B.V.

Het certificaat van de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren, bij afkorting: NCAE, is een keurmerk van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) en is belast met het toezicht in de eieren- en pluimveevlees sector in Nederland.
   
NCAE certificaat

VLOG certificaat EIVO B.V.

VLOG staat voor Verband Lebensmittel ohne Gentechnik. Hierin zitten veelal Duitse vertegenwoordigers van voedselfabrikanten en retailers en andere schakels in de voedselketen die pleiten voor de productie van levensmiddelen zonder GMO's VLOG heeft richtlijnen opgesteld voor voerfabrieken, legpluimveebedrijven en pakstations om het systeem van non GMO producten te borgen.
   
NCAE certificaat

VLOG certificaat Egga Food B.V.

VLOG staat voor Verband Lebensmittel ohne Gentechnik. Hierin zitten veelal Duitse vertegenwoordigers van voedselfabrikanten en retailers en andere schakels in de voedselketen die pleiten voor de productie van levensmiddelen zonder GMO's VLOG heeft richtlijnen opgesteld voor voerfabrieken, legpluimveebedrijven en pakstations om het systeem van non GMO producten te borgen.
   
NCAE certificaat

IKB certificaat Egga Food B.V.

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft Integrale Keten Beheersingssystemen (IKB) ontwikkeld om garanties te geven over: De kwaliteit van het product, de herkomst van het product en manier van produceren.
Gecontroleerd wordt onder andere op: dierenwelzijn, medicijngebruik, voedselveiligheid (salmonella), milieucontaminanten, hygiëne en traceerbaarheid.

   Ontworpen & groen gehost met DICO  © 2006-2018 DigiBit