Kwaliteitscertificaten Egga Food

Kwaliteit en veiligheid staat bij ons op nummer 1.
Bekijk hieronder wat wij doen om onze kwaliteit te blijven waarborgen.

BIO certificaat Boiled Eggs Ospel

Met de afgifte van het SKAL keurmerk maken we de betrouwbaarheid van biologische producten zichtbaar voor afnemer en consument. Zo draagt Skal bij aan de aantoonbare betrouwbaarheid van de biologische sector.

BRC certificaat Boiled Eggs Ospel

De BRC Global Standard for Food Safety certificering gebeurt volgens een kwaliteitsnorm die in Engeland is opgericht voor producenten van levensmiddelen. De BRC Global Standard for Food Safety norm bevat inmiddels ook verschillende kwaliteitseisen op het gebied van voedselveiligheid, productie en omgeving.

IFS certificaat Egga Food

Door de Duitse retailers is een certificatiestandaard ontwikkeld die op veel punten overeenkomt met de Engelse BRC standaard; de IFS (International Featured Standards Food). De Franse retailers hebben zich ook aangesloten bij de IFS standaard.

​IFS certificaat Eierververij Ospel

Door de Duitse retailers is een certificatiestandaard ontwikkeld die op veel punten overeenkomt met de Engelse BRC standaard; de IFS (International Featured Standards Food). De Franse retailers hebben zich ook aangesloten bij de IFS standaard.

​IFS certificaat Boiled Eggs Ospel

Door de Duitse retailers is een certificatiestandaard ontwikkeld die op veel punten overeenkomt met de Engelse BRC standaard; de IFS (International Featured Standards Food). De Franse retailers hebben zich ook aangesloten bij de IFS standaard.

COKZ certificaat Boiled Eggs Ospel

Het certificaat van de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren, bij afkorting: NCAE, is een keurmerk van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) en is belast met het toezicht in de eieren- en pluimveevlees sector in Nederland.

KAT certificaat Egga Food

KAT is een, van origine Duitse, kwaliteitsregeling voor de traceerbaarheid van eieren uit de biologische, scharrel en vrije uitloop huisvestingssystemen in Duitsland en andere landen binnen de EU. Het doel van KAT is in hoofdzaak het kunnen traceren van eieren, om op die wijze de veiligheid voor de consument te kunnen waarborgen. Gegevens van de voerleveranciers, pakstations en legbedrijven die zijn aangesloten bij KAT worden geregistreerd in een centrale database. Hierdoor kan op elk gewenst moment de herkomst van een product worden getraceerd. Naast controle op de EU handelsnormen controleren de certificerende instellingen van KAT ook op hygiënevoorschriften en dierwelzijnsnormen.

KAT certificaat Eierververij Ospel

KAT is een, van origine Duitse, kwaliteitsregeling voor de traceerbaarheid van eieren uit de biologische, scharrel en vrije uitloop huisvestingssystemen in Duitsland en andere landen binnen de EU. Het doel van KAT is in hoofdzaak het kunnen traceren van eieren, om op die wijze de veiligheid voor de consument te kunnen waarborgen. Gegevens van de voerleveranciers, pakstations en legbedrijven die zijn aangesloten bij KAT worden geregistreerd in een centrale database. Hierdoor kan op elk gewenst moment de herkomst van een product worden getraceerd. Naast controle op de EU handelsnormen controleren de certificerende instellingen van KAT ook op hygiënevoorschriften en dierwelzijnsnormen.

BIO certificaat Egga Food

Met de afgifte van het SKAL keurmerk maken we de betrouwbaarheid van biologische producten zichtbaar voor afnemer en consument. Zo draagt Skal bij aan de aantoonbare betrouwbaarheid van de biologische sector.

BLK certificaat Egga Food Ketenregisseur

Beter leven kenmerk (BLK) is een certificaat mede opgezet door de dieren bescherming. Controles in het kader van het Beter Leven keurmerk vinden plaats door dezelfde geaccrediteerde Certificerende Instelling die ook de IKB- en KAT-beoordelingen uitvoert.

VLOG certificaat Egga Food

VLOG staat voor Verband Lebensmittel ohne Gentechnik. Hierin zitten veelal Duitse vertegenwoordigers van voedselfabrikanten en retailers en andere schakels in de voedselketen die pleiten voor de productie van levensmiddelen zonder GMO's VLOG heeft richtlijnen opgesteld voor voerfabrieken, legpluimveebedrijven en pakstations om het systeem van non GMO producten te borgen.

IKB certificaat Egga Food

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft Integrale Keten Beheersingssystemen (IKB) ontwikkeld om garanties te geven over: De kwaliteit van het product, de herkomst van het product en manier van produceren.
Gecontroleerd wordt onder andere op: dierenwelzijn, medicijngebruik, voedselveiligheid (salmonella), milieucontaminanten, hygiëne en traceerbaarheid.

VLOG Certificaat Eierververij Ospel

VLOG staat voor Verband Lebensmittel ohne Gentechnik. Hierin zitten veelal Duitse vertegenwoordigers van voedselfabrikanten en retailers en andere schakels in de voedselketen die pleiten voor de productie van levensmiddelen zonder GMO's VLOG heeft richtlijnen opgesteld voor voerfabrieken, legpluimveebedrijven en pakstations om het systeem van non GMO producten te borgen.

BLK certificaat Boiled Eggs Ospel

Beter leven kenmerk (BLK) is een certificaat mede opgezet door de dieren bescherming. Controles in het kader van het Beter Leven keurmerk vinden plaats door dezelfde geaccrediteerde Certificerende Instelling die ook de IKB- en KAT-beoordelingen uitvoert.

KAT certificaat Boiled Eggs Ospel

KAT is een, van origine Duitse, kwaliteitsregeling voor de traceerbaarheid van eieren uit de biologische, scharrel en vrije uitloop huisvestingssystemen in Duitsland en andere landen binnen de EU. Het doel van KAT is in hoofdzaak het kunnen traceren van eieren, om op die wijze de veiligheid voor de consument te kunnen waarborgen. Gegevens van de voerleveranciers, pakstations en legbedrijven die zijn aangesloten bij KAT worden geregistreerd in een centrale database. Hierdoor kan op elk gewenst moment de herkomst van een product worden getraceerd. Naast controle op de EU handelsnormen controleren de certificerende instellingen van KAT ook op hygiënevoorschriften en dierwelzijnsnormen.

COKZ  certificaat Eierververij Ospel

Het certificaat van de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren, bij afkorting: NCAE, is een keurmerk van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) en is belast met het toezicht in de eieren- en pluimveevlees sector in Nederland.

BLK certificaat Eierververij Ospel

Beter leven keurmerk (BLK) is een certificaat mede opgezet door de dieren bescherming. Controles in het kader van het Beter Leven keurmerk vinden plaats door dezelfde geaccrediteerde Certificerende Instelling die ook de IKB- en KAT-beoordelingen uitvoert.

BLK certificaat Egga Food

Beter leven keurmerk (BLK) is een certificaat mede opgezet door de dieren bescherming. Controles in het kader van het Beter Leven keurmerk vinden plaats door dezelfde geaccrediteerde Certificerende Instelling die ook de IKB- en KAT-beoordelingen uitvoert.

COKZ certificaat Egga Food

Het certificaat van de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren, bij afkorting: NCAE, is een keurmerk van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) en is belast met het toezicht in de eieren- en pluimveevlees sector in Nederland.